INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Delovnih paketov

WP1 - usklajevanje in upravljanje

WP2 - Pripravljalne dejavnosti

WP3 - porečju rogov VERTOIBIZZA

WP4 - POVRŠINSKE VODE kakovost urbanih območij v Gorici in Novi Gorici

DP5 - Podzemne vode MEJA IN NJIHOVA UPORABA ZA ENERGIJO

WP6 - ODPADNE mestnih območij Gorice in Nove Gorice

WP7 - Smernice za sistem ČEZMEJNO POVEZOVANJE upravljanje z vodami

WP8 - komunikacijskega načrta

 

Testo originale