INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Delovni paket 2

Pripravljalne dejavnosti

 

Dejavnost 2.1. Dejavnosti pripravljalni

Redna srečanja (LP in PP4) za opredelitev kartice za oddajo   projektnih predlogov v zvezi s projektom o smernicah za skupni sistem integriranega upravljanja čezmejnih voda med Italijo in Slovenijo. Opredelitev parametrov, potrebnih za pravilno oceno njihovega statusa, tako okoljske in hidroloških. Splošno organizacija dveh sestankov med različnimi partnerji v zaključku sveta za oddajo projektnih predlogov. Od tega stanja.

 

 

Testo originale

Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica