INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Dejavnost

 

Mreža

Za dosego glavnega cilja projekta je pripraviti smernice za vzpostavitev skupnega sistema za integrirano upravljanje čezmejnih voda v urbanih območjih Gorice in Nove Gorice, boste potrebovali veliko sodelovanja vseh relevantnih partnerjev na obeh Države, ki jih podpirajo znanstvene institucije in svetovanje lahko kažejo na možne rešitve ključnih vprašanj, ki obstajajo v zadevnem območju. Partnerstvo je sestavljena, kot bo družbam omogočil doseganje strukturne storitve, ki bodo potrebni, da občine za javno objavljanje rezultatov projekta in si prizadevali za ustrezno skupno politiko za trajnostno in učinkovito sodelovanje državljanov. Ta močna sinergija med partnerji bo omogočilo nadaljevanje skupnega tudi po koncu projekta, saj se lahko opredelijo naloge za vzdrževanje v daljšem časovnem obdobju, ki temelji na doseženih rezultatih.

 

Skupna baza podatkov in GIS

Gradnja 2 skupne baze podatkov in GIS. Ena za podatke za oceno hidrološkega stanja v kotlinah in Afriškega roga Vertojbica in drugih za oceno kakovosti površinskih voda.

 

Študije

Smernice za razvoj strategij, metodologij in skupnih načrtov za preprečevanje in zmanjševanje tveganja poplav, za varstvo površinskih in podzemnih voda, do ponovnega naturalizacijo potoka in Vertojbica roga, za spodbujanje uporabe energije virov (uporaba podzemno vodo) in, po zaključku gradbenih konstrukcij za ponovno uporabo očiščene odpadne vode in blata iz čistilnih naprav .

 

Zmenki

Dve Skupščine vsako leto za vse partnerje, ki jih koordinira vodilni partner in Univerza v Vidmu, za namene sodelovanja znanja in tematskih sestankov strokovnjakov za vsako dejavnost, navedeno v delovnih paketih WP3, WP4, DS5, WP6 in WP7.

 

Sporočilo

Izvajanje interaktivnega spletnega portala. Organizacija konferenc in okroglih miz med strokovnjaki in oblikovalci politik s sodelovanjem državljanov.

 

Pogledov

Izvedba vodene izlete s sodelovanjem strokovnjakov in zainteresiranih študentov za oceno obstoječe kritično, izjavo o smernicah za možne rešitve in preverjanje doseženih rezultatov.