INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Projekt

Cilj Glavni cilj projekta je razviti čezmejni sistem upravljanja z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice. Sistem vključuje površinske vode (poplavna ogroženost, kvaliteta), podzemne vode (razpoložljivost, možnost energetske izrabe, kakovost in zaščita) in odpadne vode (čiščenje). Ob upoštevanju poglobljenega poznavanja voda in sicer z evidentiranjem pritiskov, ki vplivajo na sistem, pripadajočih obremenitev in onesnaženja vodnega okolja, bo razvit skupni sistem, ki bo omogočil učinkovito upravljanje voda tudi v skladu z zahtevami EU. Izvedba naloge je predvidena v 36 mesecih. Aktivnosti se bodo izvajale na območju porečij obmejnih mest: Gorica, Nova Gorica, Šempeter, Vrtojba. projekta je pripraviti smernice za izvajanje skupnega sistema za integrirano upravljanje čezmejnih voda v urbanih območjih Gorice in Nove Gorice. Vključuje površinske vode (poplavna ogroženost, kakovost), podzemne vode (kakovost, varstvo okolja, razpoložljivost in energetska predelava) in odpadne vode. Začenši s temeljitim poznavanjem teh vodah, kaže, da so antropogene pritiske na njih, da želite predlagati sistem, ki omogoča pravilno okoljsko upravljanje vodnih teles pomena, tudi z vidika direktiv, izdanih v Skupnosti. Dejavnosti bodo vključevale povodja obmejnega mesta Gorica, Nova Gorica, Šempeter Vrtojba. Projekt traja 36 mesecev. Začetek aktivnosti na 2011/01/11 in konča 31/10/2014.