INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Partner

LP
Univerza v Novi Gorici
PP1
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
PP2
Mestna občina Nova Gorica
PP3
Mesto Šempeter Vrtojba
PP4
Univerza v Vidmu
PP5
Irisacqua Gorica
PP6
Občina Gorica
PP7
Univerza v Ferrari
PP8
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)
PP9
Inštitut za rudarstvo, geotecnologico in okolje

 

Testo originale