INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Vodilni partner LP, Univerza v Novi Gorici
prof dr. Danilo Zavrtanik

Team direktor
prof dr. Polonca Trebše

Kontaktna oseba       Tanja.Prebil @ ung.si
Dr Tanja Prebil

Dejavnosti
Dejavnosti na "Univerzi v Novi Gorici vključuje izobraževanje, raziskave, razvoj in prenos tehnologije v poslovnem okolju. Univerza v Novi Gorici je šest šol, pet raziskovalnih laboratorijev, treh raziskovalnih centrov in raziskovalni inštitut. Univerza v Novi Gorici je soustanoviteljica Primorskega tehnološkega parka in ustanovitelj Fundacije "Edvard Rusjan". To sproža sredstev za financiranje razvojnih dejavnosti Univerze v Novi Gorici.

Testo originale