INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Projektni partnerji PP3, Mesto Šempeter-Vrtojba
Milan Turk župan


Team Manager
Anita Manfreda


Kontaktna oseba       anita.manfreda @ Šempeter-vrtojba.si
Anita Manfreda


Dejavnosti
mestu Šempeter-Vrtojba, kot organ lokalne skupnosti, ki je odgovoren za številna področja, kot je prikazano na njeno organizacijsko strukturo (glej izkušnje pri vodenju projektov). Mesto upravlja svoje lokalne zadeve javnega pomena (primarna naloga), statutom in občinske zakone. Naslednji občinski organi so odgovorni za upravljanje in resolucij: mestni svet, župan in svet revizorjev. Svet izvaja v skladu s predpisi, so predpisov in splošnih aktov, naloge organizacijske, upravne, vodstveno in tehnično spodbude in razvoja, kot tudi tistih, povezanih z javnimi uradi pristojnosti. Zaposleni v občinski upravi so strokovno in tehnično sposobnost, ki ustrezajo potrebam, potrebnih za opravljanje nalog.

 

Testo originale

Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica