INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Cilji

Splošni cilj projekta je predlagati smernice za razvoj skupnega integriranega sistema za trajnostno upravljanje čezmejnih voda:. Površinske in podzemne vode, Gorica in Nova Gorica
Te smernice ima svoj ​​namen varstva in skupnega upravljanja te vode, njihovo kakovost, izboljšanje njihove zaščite v zvezi z biotsko raznovrstnostjo, njihova uporaba v energetske namene, kot tudi za preprečevanje skupnih naravnih in tehnoloških tveganj, povezanih z njimi, za oblikovanje skupnega trajnostnega teritorialnega razvoja. Vse to v luči sodelovanja državljanov, uprave in javnih podjetij, ki delujejo na obmejnem območju. Ta splošni cilj temelji posebnega cilja "Zagotoviti trajnostno teritorialno integracijo", ki jih omenja prednostno os 1 »Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija«, katere operativni cilji interesu, da se ta projekt, so: a) Varovanje biotske raznovrstnosti in zagotoviti trajnostno upravljanje naravnih virov, b) varstva okolja pred naravnimi in tehnološkimi tveganji ter onesnaženjem, zmanjšati porabo energije in povečati uporabo obnovljivih virov energije, c) krepitev teritorialne kohezije " . notranje navzkrižne funkcionalnih površin
operativni cilji tega projekta se bodo razvijale v naslednjih ukrepov: a) smernice za razvoj strategij in skupnih načrtov za preprečevanje in zmanjševanje tveganja poplav, in za razvoj skupnega posredovanja v izrednih razmerah, b) razvoj metod in ukrepov za odpravo površinske vode povodjih v Afriškem rogu in Vertojbica in podzemne vode v vodonosniku Vrtojbi, s katerim bomo ocenjevali pomanjkljivosti in najboljše strategije za njihovo odpravo v pridobiti njihovo visoko kakovost in boljšo zaščito v skladu z okvirno direktivo o vodah (2000/60/ES). Metode razvoj sistemov za zmanjšanje emisij škodljivih snovi, katerih učinki bodo pokrili čezmejne vode, za katero gre, in imajo pozitiven učinek na kakovost okolja v mestu SOP IT3330005 "Isonzo Delta c) razvoj strategij in načrtov za skupno uporabo podzemne Vrtojba, da bi zmanjšali porabo energije v zasebnih stanovanjih, javnih zgradbah in industrije na področju d) smernice za razvoj strategij za ponovno uporabo očiščene odpadne vode in izkoriščanja agronomskega in energija blata je bilo. končan in optimizirana kanalizacije in odpadne vode, ponovna uporaba za namakanje in industrijo bi bila odlična priložnost za varstvo vodnih virov za pitje namene. Poleg tega bi lahko te vode krmo tokove suše in z vrsto del, ki jih naturalizacije, pa bi prispevalo k izboljšanju njihovega okoljskega e kakovosti) razvoj smernic za skupni sistem integriranega upravljanja čezmejnih voda, ki vključujejo udeležbo politikov, uporabnikov in prebivalcev f) izvajanja Informacijska kampanja o problemih in rešitvah, ki se nanašajo na čezmejne vode na območjih, ki so v interesu.