INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Projektni partnerji PP6, Gorica
Dr Ettore Romoli, župan

Team Manager
arhitekture Clara Sgubin, dr. Andrea Bais

Kontaktna oseba       andrea.bais @ comune.gorizia.it
dr Andrea Bais

Dejavnosti
Dejavnosti v zvezi s področja lokalne javne uprave, kot je opisano v zvezni, državni in statuta. Tehnične spretnosti in drugi predpisi, potrebni za upravljanje in zagotavljanje javnih storitev v lokalni skupnosti. Občina Gorica ima močne evropske usmeritve (člen 9 Association), Oddelek za mednarodno politiko in evropske poroča neposredno županu. Nell'Ente je specifično okolje in storitev za upravljanje in Urad za mednarodne politične komunitarni Prispevki in medregionalnega.

 

 

Testo originale