INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Projektni partnerji PP1, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
Miran Lovrič


Ekipa direktor
Barbara Koncut


Kontaktna oseba      barbara.koncut @ vik-ng.si
Barbara Koncut

Dejavnosti
Distribucija pitne vode za prebivalce mest Nova Gorica, Šempeter Vrtojba, Miren Kostanjevica, Brda, Renče Vogrsko, in delno Gorico. Ravnanje z odpadno vodo in čiščenje odpadnih voda.