INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Projektni partnerji PP4, Univerza v Vidmu, Oddelek za gradbeništvo in arhitekturo
direktor prof Gaetano Russo


Ekipa direktor
prof Fabio Miani


Kontaktni e-      miani@uniud.it
Prof Fabio Miani

Dejavnost

Univerza v Vidmu je avtonomna koordinator več raziskovalnih projektov na nacionalni in mednarodni (EU FP VII, INTERREG itd.) Usklajuje 40% italijanskih projektov, ki se financirajo iz programa Tempus Skupnosti z balkanskimi državami. To je osebje z upravno, gospodarsko, pravno in inženiringa. Za znanstvene in tehnične dejavnosti se izvajajo s pomočjo raziskav in prenosa tehnologije, ki podpira upravljanje kompleksnih projektov, zaščite intelektualne lastnine in prenosa rezultatov raziskav na tem ozemlju.

 

Testo originale