INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Partnerji projekta PP2, Mestna občina Nova Gorica
Matej Arčon župana


Ekipa direktor
Vanda Mezgec


Kontaktna oseba       vanda.mezgec @ nova-gorica.si
Vanda Mezgec

Dejavnosti
Mesto upravlja in izvaja samostojno, v skladu z ustavo in zakonom, dejavnost javnega interesa, ki se nanašajo na prebivalstvo občine, poleg nacionalne pristojnosti, prenesla na občino z zakonom. Poleg teh dejavnosti, občina je odgovorna tudi za oblikovanje teritorialnega razvoja in odobritev lokalnih aktov, je organ, pristojen za varstvo zraka, tal, vode, varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov, vzdrževanje in obnova cest lokalne javne površine za pešce in kolesarje, javno parkirišče, parki, trgi in drugih javnih površinah in vodenja prometa na območju občine. Mesto pripravlja na svojem ozemlju programov varstva okolja, negovanje in spodbujanje varstva okolja z ustreznimi ukrepi. Mesto ima zadostno število usposobljenih kadrov na področju varstva okolja in ustreznega osebja za upravljanje finančne plati projekta.