INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Delovni paket 7

Smernice za sistem ČEZMEJNO POVEZOVANJE upravljanje z vodami

 

Dejavnost 7.1. Udeležba prebivalstva vprašanj glede komunalne vode

Integracija soudeležbe pri izvajanju sistema za integrirano upravljanje čezmejnih voda, vključno z: opredelitev zainteresiranih strani in naravo njihovih interesov, fokusnih skupin z lokalnimi akterji, predlaga strategijo, ki uveljavlja načelo upravljanja hčerinsko čezmejnih voda. Organizacija sestankov za prenos pridobljenih conoscence in skupno delo o tej dejavnosti (tematska srečanja med strokovnjaki) .

 

Dejavnost 7.2. Smernice za skupno integrirano upravljanje čezmejnih voda

Organizacija sestankov za prenos pridobljenih conoscence in skupno delo o tej dejavnosti (tematska srečanja med strokovnjaki) .

Razvoj smernic za skupni sistem integriranega upravljanja čezmejnih voda, vključno: a) predlog za učinkovitejše spremljanje količine površinskih in podzemnih voda in kakovosti, b) intervencije za preprečevanje tveganj in hidroloških strategij intervencijskih sistemov skupno v izrednih razmerah, c) predlog in izvajanje posegov za izboljšanje kakovosti v vodo d) predlog za učinkovitejše varovanje predloga podzemne vode vodonosnikov Vrtojba e) za uporabo vodonosnika zmanjša energetska poraba predlog f) za ponovno uporabo odpadne vode in blata iz čistilnih naprav, g) predlog za skupne rešitve in opredeljenih celovitih okoljskih vprašanjih in uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij.

 

Testo originale

Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica