INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Delovni paket 8

Načrt za komuniciranje

 

Naziv aktivnosti 8.1. Spletni portal

Oblikovanje spletne strani za: komunikacija v okviru projekta med partnerji za izmenjavo dokumentov, obveščanje javnosti o projektu, njegovi partnerji, njegove različne faze načrtovane kongresnih pobude, cilje, ki jih je treba doseči, in končno poročilo .

 

Dejavnost 8.2. Komuniciranje s strokovnjaki in zainteresirane javnosti

Organizacija mednarodnih konferenc in okroglih miz v zvezi z vprašanji čezmejnih voda in rezultate projekta, katerega cilj je zlasti za občinstvo zaposlenih, operaterji, administratorji in študentom, ki se zanimajo in so vključeni v industrijo zadeve in uporabnike storitev za uporabnike.

Izdelava brošur o projektu za strokovnjake in zainteresirane javnosti. Organizacija izletov za študente Univerze na mejnih vprašanj, povezanih čezmejnih voda.

 

Dejavnost 8.3. Publikacije.

Priljubljeni besedila bodo izdelovali lahko dostopne, tematske zemljevide neposredni berljivosti, vključno s čezmejnega območja, ki vplivajo na dosežke, pridobljene prek vseh dejavnosti, vključenih v delovnih paketih. To bo tiskanje smernice za sodelovanje znanja za državljane, institucije in vpletenih storitvenih podjetij. Te smernice se lahko uporabljajo za širjenje dobrih praks v podobnih situacijah in okoljskih to kaže na dobro duplicability projekta. Udeležba na nacionalnih in mednarodnih konferencah.

 

 

 

Testo originale