INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Delovni paket 5

Podzemne vode meji in njihovo uporabo za energetske

 

Dejavnost 5.1. Država količine in kakovosti iz vodonosnika čezmejnega Vrtojbi

Opredelitev meje vodonosnika. Zbiranje podatkov o količini (raven) in kakovosti podzemne vode za obdobje pred vodonosnikov čezmejnega Vrtojbi. Ustvarite zbirko podatkov na osnovi skupnih čezmejnih javnih razpoložljivih podatkov. Statistično vrednotenje obstoječih podatkov in njihove projekcije. organizacija srečanj za prenos pridobljenih conoscence in skupno delo o tej dejavnosti (tematska srečanja med strokovnjaki) .

 

Dejavnost 5,2 varstvo vodonosnikov čezmejnega Vrtojbi

Ocena ogroženosti in nevarnosti čezmejnega Vrtojba vodonosnika. Ocena vodne bilance vodonosnika. Ocena trenutne uporabe vodonosnika in proizvodnjo zemljevidu virov onesnaževanja. Vrednotenje kazalcev onesnaževanja in njihovih virov. Predlog za učinkovito zaščito vodonosnika meje. Organizacija sestankov za prenos pridobljenih conoscence in skupno delo o tej dejavnosti (tematska srečanja med strokovnjaki) .

 

Dejavnost 5.3. Uporaba vodonosnika čezmejno Vrtojba.

Ocena možnosti uporabe vodonosnika za energijo (ogrevanje in hlajenje). Določitev potencialne energije vodnega vira v smislu količin, ki omogočajo izkoriščanje rudarske kot obnovljivega vira vode. Ocena možnosti za uporabo podzemne vode za industrijske vode in kmetijstva, da bi zmanjšali porabo pitne vode. Organizacija sestankov za prenos pridobljenih conoscence in skupno delo o tej dejavnosti (tematska srečanja med strokovnjaki) .

 

 

Testo originale

Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia e Nova Gorica