INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Delovni paket 6 odpadne vode na urbanih območjih med Gorico in Novo Gorico


 

Aktivno ty 6.1. Možnost uporabe obdelane vode.

Dopolnil ter optimizirali kanalizacijski sistem, ki je predmet tekoče posle, ponovno uporabo odpadne vode za namakanje in industrijo, je odlična priložnost za varstvo vodnih virov za pitje namene. Se dokaj stroge kontrole, potrebne za čistilnih naprav za čiščenje odpadne vode, da se zagotovi popolno varnost z vidika zdravja higiene in odsotnost nevarnih onesnaževal. Te vode bi lahko napajal tokov na sušo, ki je lahko tudi rinaturalizzati. Trenutno je mogoče analizirati vodo, čistilec vplivno Gorico in preverite teh izpustov. Voda se prenaša na čistilno napravo bo nadzor nad klasično parametrov, ampak tudi onesnaževalci, kot so druga generacija farmaceuticals. Zato je tudi kemijske analize prečiščene odpadne vode. Ocenili bomo potencial uporabe prečiščene odpadne vode na obmejnih območjih.

Organizacija sestankov za prenos pridobljenih conoscence in skupno delo o tej dejavnosti (tematska srečanja med strokovnjaki) .

 

Dejavnost 6.2. Možnost uporabe blata.

Druga možnost je dana z blatom iz prečiščene odpadne vode za uporabo v kmetijstvu njih neposredno ali s kompostiranjem, kot tudi morebitne rabe energije. Ponovna uporaba mora zagotoviti absolutne varnosti in zdravja in higiene v tem primeru ne zagotavlja le učinkovito rešitev za odstranjevanje teh materialov, ki pa prinaša tudi pomembne elemente na zemlji. Vrhunec čistilnih naprav v obmejnem območju, razvrstitev blata, ocena trenutnega stanja odlaganje blata in njihovo potencialno uporabnost. Kemična analiza blata, zlasti   z določanjem težkih kovin in elementov v sledeh skrb za varovanje okolja. Organizacija sestankov za prenos pridobljenih conoscence in skupno delo o tej dejavnosti (tematska srečanja med strokovnjaki) .

 

 

Testo originale