INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Delovni paket 1

Usklajevanje in upravljanje

 

Dejavnost 1.1. Projekt za usklajevanje in spremljanje njenega napredka (LP-STS)

Koordinacija projekta s posebnim poudarkom na delovnih paketov in njihovih ciljev: vzpostavitev usklajevanja projektnih dejavnosti, priprava projektne navodil, koordinacija sodelovanja med partnerji in preverjanje napredka projekta in roke različnih delovnih paketih .

Za koordinacijo projekta bodo imenovani vodja projekta (VP). Organizacija skupščinah usklajevanje skupnega dela na projektu in zmernosti oblikovalskih delavnic.

Dokumentacija o rezultatih projekta in poročanje integrale za vmesne. Povzetek treh letih interdisciplinarnega dela z veliko skupino strokovnjakov različnih profilov v upravljanje plovnih poti v obeh državah. Izvajanje zaključnega poročila z opisom projekta in rezultatov.

 

Dejavnost 1.2. Finančna usklajevanje (LP-STS)

Proizvodnja pregledna in učinkovita za nadzor sredstev v smislu časa, dejavnosti, delo paketi, partnerji glede projekta. Za proračunsko usklajevanje projekta bo imenovala finančnega Manager (LP). Finančno poročilo o stanju na skupščinah delničarjev. Skupna priprava finančnih poročil za vmesno in končno finančno poročilo skupaj.

 

Dejavnost 1.3. komuniciranje s partnerji (LP-PP)

Poročilo o izvajanju dejavnosti v teku (poročila), ki jih vsak partner za vmesno (2 pregledov na leto), ki bo podlaga za pripravo skupnega poročila o projektu, za vsako vmesno in za pripravo končnega poročila joint. Poročila o uporabi sredstev za vsako vmesno preverjanje vsakega partnerja. Udeležba na skupščini delničarjev. Posamezna poročila vsakega partnerja so podlaga za pripravo finančnih poročil za vsako skupno vmesnega pregleda in pripravi končnega finančnega poročila skupaj.