INTERREG ITALIJA - SLOVENIJA 2007-2013

Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih
Gorice in Nove Gorice


 
 
Projekt
Najsodobnejši
Cilji
Pričakovani rezultati
Delovnih paketih Dejavnosti
Roki
Partner
Dejavnost partnerji
Dogodki
Poziva
Zemljevid
Webmaster
 

Delovni paket 3

Porečju rogov VERTOIBIZZA

 

Naziv aktivnosti 3.1. Z bazo podatkov o obstoječih hidroloških podatkov čezmejnih

Zbiranje obstoječih javnih podatkov (padavine, odtok vode in rog Vrtojbica in drugi podatki), da se oceni hidrološko ravnovesje bazenov na vprašanje. Ustvarjanje baze hidroloških skupnega. Izvajanje GIS skupnih povodij na podlagi javno dostopnih podatkov. Organizacija sestankov za prenos znanja in dela skupne o tej dejavnosti (tematska srečanja med strokovnjaki).

 

Dejavnost 3.2. Spremljanje hidroloških bazeni in roga Vrtojbica

Preverjanje obstoječega hidrološkega monitoringa. Predlogi za izboljšanje in optimizacijo sistema spremljanja. Optimizacija in namestitev dodatnih in več ů učinkovite in vodomerne postaje pluviografiche in povezovanje z učinkovitejšim sistemom obveščanja civilne zaščite. Izvajanje hidrološkega monitoringa, vzdrževanje merilnih postaj, za zbiranje podatkov. Organizacija sestankov za prenos pridobljenih conoscence in skupno delo o tej dejavnosti (tematska srečanja med strokovnjaki).

 

Dejavnost 3,3 Ocena hidrološke nevarnosti tako za urbana območja meje.

Izračun vodne bilance in hidravlični . Statistično vrednotenje podatkov za določitev mejnih odlivov, da bi napovedali možne poplave. Ocena možnih posledic njihovega predloga in reševanja. Strategije za skupne sisteme za posredovanje v izrednih razmerah. organizacija srečanj za prenos pridobljenih conoscence in skupno delo o tej dejavnosti (tematska srečanja med strokovnjaki) .