Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih Gorice, Nove Gorice in Šempeter-Vrtojbe

Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-VrtojbaIl presente sito web è stato finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Fabio Miani.

Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Fabio Miani.

Progetto strategico GOTRAWAMA finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Strateški projekt GOTRAWAMA sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Lead Partner Univerza v Novi Gorici

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
Mestna občina Nova Gorica
Občina Šempeter Vrtojba
Università di Udine
Irisacqua Gorizia
Citta' di Gorizia
Università di Ferrara
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)
IRGO Consulting d. o. o