POVZETEK PROJEKTA Glavni cilj projekta je razviti čezmejni sistem upravljanja z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice. Sistem vključuje površinske vode (poplavna ogroženost, kvaliteta), podzemne vode (razpoložljivost, možnost energetske izrabe, kakovost in zaščita) in odpadne vode (čiščenje). Ob upoštevanju poglobljenega poznavanja voda in sicer z evidentiranjem pritiskov, ki vplivajo na sistem, pripadajočih obremenitev in onesnaženja vodnega okolja, bo razvit skupni sistem, ki bo omogočil učinkovito upravljanje voda tudi skladu z zahtevami EU. Izvedba naloge je predvidena v 36 mesecih, njen strošek pa 1.209.150 EUR. Aktivnosti se bodo izvajale na območju porečij obmejnih mest: Gorica, Nova Gorica, Šempeter, Vrtojba.