CAE - 142300 - Gorizia Aereoporto - Alt. : 68m. slm - Lat. : 45.910390 - Lon. : 13.595497
data/ora
°C
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Gorizia Aereoporto, Termometro aria - dato