Laboratorio Isonzo

">

Дилмано дилберо

Дилмано дилберо, Дилмано дилберо
кажи ми как се сади пиперо
кажи ми как се сади пиперо
Да цъфти да върже, да цъфти да върже
да береш береш береш как сакаш
да береш береш береш как сакаш
Помуни го побуцни го, помуни го побуцни го
та така се сади сади пиперо
та така се сади сади пиперо

Dilmano dilbero

Dilmano dilbero, Dilmano dilbero
kaži mi kak se sadi pipero
kaži mi kak se sadi pipero
Da cyfti da vyrže, da cyfti da vyrže
da bereš bereš bereš kak sakaš
da bereš bereš bereš kak sakaš
Pomuni go pobucni go, pomuni go pobucni go
ta taka se sadi sadi pipero
ta taka se sadi sadi pipero