• Koren
  Koren v zimskem veceru
 • Koren
  Jezero na Mostu na Korni
 • Vrtojbica
  Vrtojbica Športne aktivnosti - za zabavo in rekreacijo
 • Koren
  Ob izlivu Korna v morje
 • Koren
  Koren v zimskem veceru
 • Koren
  Jezero na Mostu na Korni
 • Vrtojbica
  Vrtojbica Športne aktivnosti - za zabavo in rekreacijo
 • Koren
  Ob izlivu Korna v morje

Trajnostno soocanje in usklajevanje interesov vzdolž cezmejnega recnega koridorja.
- Projekt Camis -

Reka Soca je cezmejna reka, hkrati pa tudi alpska reka. V 137 km dolgem toku spreminja svoj znacaj od popolnoma gorske reke do umirjenega toka pred izlivom v Jadransko morje.

Pri obravnavanju porecja gre mnogokrat za konflikt interesov, saj se vodo uporablja za športne, rekreacijske in turisticne namene, za pridobivanje elektricne energije, pomemben je potencial namakanja, upoštevati pa je potrebno tudi razlicne vrste zavarovanja (Natura 2000...

Preberi vec
01/03/2013

Kot dan reke Soce je bil razglašen 15. oktober. Datum predstavlja rojstni dan Simona Gregorica, enega izmed najvecjih slovenskih pesnikov, znanega predvsem po domovinski pesnitvi Soci. Reka Soca je prva reka v Sloveniji (verjetno pa tudi...

Preberi vec
19/04/2013

Gostiteljica srecanja je bila Pokrajina Gorica, ki je tudi partner v projektu. Partnerji smo skupaj pregledali dosedanje izvajanje projekta, poudarek pa je bil na cezmejnem povezovanju aktivnosti znotraj in med posameznimi delovnimi paketi, ki se posvecajo...

Preberi vec
Pilotna obmocja
 • Zgornja Soca
 • KP Zgornja Idrijca
 • Spodnja Soca
mednarodno sodelovanje