<!DOCTYPE html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <style type="text/css"> body {margin:0; background:#3978A9 ;font:normal 11px/15px Verdana, Sans-Serif;} .image {width:100%; height:700px; background:url("/Images/gotrawama.jpg") no-repeat top left;} .pagina {width:968px;margin:0 auto;} .colonna1 {width:500px;float:left;position:relative;color:#FFF;} .colonna2 {width:277px;float:left;background:#FFF;padding:1px 30px 25px 18px;} .colonna3 {width:138px;float:left;background:#002C71;position:relative;} .cappello {position:absolute;top:110px;left:187px;border-left:1px solid #FFF;padding:7px 0 0 10px;font-size:13px;} .lingue {position:absolute;top:300px;left:50px;font-size:20px;width:90%;} .lingue a {color:#FFF;text-decoration:none;} .testo {position:absolute;top:440px;left:38px;width:435px;font-size:12px;} .loghi {position:absolute;top:830px;left:25px;width:480px;font-size:10px;line-height:13px;} .eu {height:441px;margin-top:441px;background:#FFF;} .eu A:link, .eu A:visited {color:#0083D7;text-decoration:none;} .eu A:hover, .eu A:active {text-decoration:underline;} .manifesto {position:absolute;bottom:0; right:0;} td.sx {width:45px;vertical-align:top;} td.dx {width:267px;border-bottom:1px solid #E5E5E5;padding:6px 0;} .blu {color:#0083D7;} .trebuchet {font-family:Trebuchet MS;} .narrow {font-family:Arial Narrow;} A img {border:0;} .clearfloat {clear:both;height:1px;overflow:hidden;margin:-1px;} </style> <title> GOTRAWAMA </title> </head> <body> <div class="image"> <div class="pagina"> <div class="colonna1">&nbsp; <div class="cappello narrow"> <h2> ezmejno upravljanje z vodami v urbanih obmo jih Gorice, Nove Gorice in &Scaron;empeter-Vrtojbe <br> <br /> Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia, Nova Gorica e &Scaron;empeter-Vrtojba </h2><br> <br /> </div> <div class="lingue narrow"> <table width="90%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td width="33%" align="center"><a href=" http://www.gotrawama.eu/slo_progetto.htm"><img src="/Images/bandiera_slo.jpg" alt="Slovenskji" style="vertical-align:middle;" /></a></td> <td width="33%" align="center"><a href=" http://www.gotrawama.eu/ita_progetto.htm"><img src="/Images/bandiera_ita.jpg" alt="Italiano" style="vertical-align:middle;" /></a></td> <td width="33%" align="center"><a href="http://www.gotrawama.eu/en_progetto.htm"><img src="Images/bandiera_eng.jpg" alt="Italiano" style="vertical-align:middle;" /></a></td> </tr> <tr> <td width="33%" align="center"><a href="http://www.gotrawama.eu/slo_progetto.htm">Slovensko</a></td> <td width="33%" align="center"><a href="http://www.gotrawama.eu/ita_progetto.htm">Italiano</a></td> <td width="33%" align="center" height="25px"><a href="http://www.gotrawama.eu/en_progetto.htm">English</a></td> </tr> </table> </div> <div class="testo"> Il presente sito web stato finanziato nell ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web responsabile esclusivamente l autore Fabio Miani.<br /> <br /> <i>Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani je odgovoren izklju no avtor Fabio Miani.</i> <br /><br /><br /><br /><br /><br /> <span style="font-size:11px;line-height:13px;"> Progetto strategico GOTRAWAMA finanziato nell ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.<br /> <br /> Strateaki projekt GOTRAWAMA sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. </span> </div> <div class="loghi"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><a href="http://www.finanze.it" target="_blank"><img src="/Images/ministeroita.png" border="0" /></a></td> <td><a href="http://www.finanze.it" target="_blank" style="color:#FFF;text-decoration:none;">MINISTERO<br />DELL'ECONOMIA E&nbsp; &nbsp; <br />DELLE FINANZE</a></td> <td><a href="http://www.svlr.gov.si/" target="_blank"><img src="/Images/ministeroslo.png" border="0" /></a></td> <td><a href="http://www.svlr.gov.si/" target="_blank" style="color:#FFF;text-decoration:none;">REPUBLIKA SLOVENIJA<br />SLU}BA VLADE RS ZA LOKALNO<br />SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO</a></td> </tr> </table> </div> </div> <div class="colonna2"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td width="7%" height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font>LP </font></font></span></div></td> <td width="93%" height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font> Univerza v Novi Gorici</font></font></span></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><a href="http://www.ung.si/sl/"><img src="./en_partner_files/00-MIN-Uni_nova_gorica.jpg" width="74" height="75" border="0"></a></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font>PP1 </font></font></span></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font> Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica dd</font></font></span></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><a href="http://www.vik-ng.si/"><img src="./en_partner_files/01-OK-Vodovodi.jpg" width="100" height="35" border="0"></a></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font>PP2 </font></font></span></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font> Mestna ob ina Nova Gorica </font></font></span></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><a href="http://www.nova-gorica.si/"><img src="./en_partner_files/02-norm-Mestna-Nova-Gorica.jpg" width="74" height="74" border="0"></a></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font>PP3 </font></font></span></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font> Ob ina `empeter Vrtojba </font></font></span></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><a href="http://www.sempeter-vrtojba.si/intro/"><img src="./en_partner_files/03-MIN-Obcina-Vrtojba.jpg" width="74" height="48" border="0"></a></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font>PP4 </font></font></span></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font>Universit di Udine</font></font></span></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><a href="http://www.uniud.it"><img src="./en_partner_files/04-MIN-uniud.jpg" width="74" height="72" border="0"></a></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font>PP5 </font></font></span></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font>Irisacqua Gorizia</font></font></span></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><a href="http://www.irisacqua.it/"><img src="./en_partner_files/05-MIN-irisacqua.jpg" width="74" height="18" border="0"></a></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font>PP6 </font></font></span></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font>Citta' di Gorizia </font></font></span></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><a href="http://www3.comune.gorizia.it/"><img src="./en_partner_files/06-MIN-comune-gorizia.jpg" width="74" height="105" border="0"></a></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font>PP7 </font></font></span></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font>Universit di Ferrara</font></font></span></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><a href="http://www.unife.it"><img src="./en_partner_files/07-MIN-univ-ferrara.jpg" width="74" height="99" border="0"></a></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font>PP8 </font></font></span></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font> Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica </font></font></span></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><a href="http://www.zzv-go.si/"><img src="./en_partner_files/08-MIN-Zavod-Nova-Gorica.jpg" width="74" height="74" border="0"></a></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font>PP9 </font></font></span></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><span class="contenuto4_2"><font><font>IRGO Consulting d. o. o</font></font></span></div></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top"><div align="left"></div></td> <td height="10" valign="top"><div align="left"><a href="http://www.irgo.si/"><img src="./en_partner_files/09-MIN-Institut-okolje.jpg" width="74" height="21" border="0"></a></div></td> </tr> </table> </div> <div class="colonna3"> <div class="eu"> <img src="/Images/bandiera_eu.jpg" /> <center><a href="http://www.europa.eu" target="_blank">www.europa.eu</a></center> <br /><br /> </div> <div class="manifesto"><img src="/Images/manifesto.jpg" /></div> </div> <div class="clearfloat"></div> </div> </div> </body> < footer> <a href="http://http://www.gotrawama.eu/PHOTO/DSCF5240.JPG"> <img src="http://www.gotrawama.eu/PHOTO/DSCF5240.JPG" /></div> </footer> </html>