Čezmejno upravljanje z vodami v urbanih območjih Gorice, Nove Gorice in Šempeter-Vrtojbe

Gestione delle acque transfrontaliere delle aree urbane di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-VrtojbaIl presente sito web è stato finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore Fabio Miani.

Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor Fabio Miani.

Progetto strategico GOTRAWAMA finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Strateški projekt GOTRAWAMA sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
LP
Univerza v Novi Gorici
PP1
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica dd
PP2
Mestna občina Nova Gorica
PP3
Občina Šempeter Vrtojba
PP4
Università di Udine
PP5
Irisacqua Gorizia
PP6
Citta' di Gorizia
PP7
Università di Ferrara
PP8
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
PP9
IRGO Consulting d. o. o