• Koren
  Koren v zimskem večeru
 • Koren
  Jezero na Mostu na Korni
 • Vrtojbica
  Vrtojbica Športne aktivnosti - za zabavo in rekreacijo
 • Koren
  Ob izlivu Korna v morje

Trajnostno soočanje in usklajevanje interesov vzdolž čezmejnega rečnega koridorja.
- Projekt Camis -

Reka Soča je čezmejna reka, hkrati pa tudi alpska reka. V 137 km dolgem toku spreminja svoj značaj od popolnoma gorske reke do umirjenega toka pred izlivom v Jadransko morje.

Pri obravnavanju porečja gre mnogokrat za konflikt interesov, saj se vodo uporablja za športne, rekreacijske in turistične namene, za pridobivanje električne energije, pomemben je potencial namakanja, upoštevati pa je potrebno tudi različne vrste zavarovanja (Natura 2000...

Preberi več
01/03/2013

Kot dan reke Soče je bil razglašen 15. oktober. Datum predstavlja rojstni dan Simona Gregoriča, enega izmed največjih slovenskih pesnikov, znanega predvsem po domovinski pesnitvi Soči. Reka Soča je prva reka v Sloveniji (verjetno pa tudi...

Preberi več
19/04/2013

Gostiteljica srečanja je bila Pokrajina Gorica, ki je tudi partner v projektu. Partnerji smo skupaj pregledali dosedanje izvajanje projekta, poudarek pa je bil na čezmejnem povezovanju aktivnosti znotraj in med posameznimi delovnimi paketi, ki se posvečajo...

Preberi več
Pilotna območja
mednarodno sodelovanje