From blog

Visoke vode - november 2013

astis / Tor, 11/26/2013 - 10:19

Ob deževju 4. in 5. novembra 2013 je na Vipavskem padlo med 60 in 90 mm padavin. Zaradi deževja je reka Vipava presegla opozorilne vrednosti in poplavila več lokalnih cest in kleti, vendar pa ni povzročila večje škode.
 

ASTIS

Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča

Cilj projekta ASTIS je pripraviti strokovne podlage za pomembna vprašanja italijansko-slovenske meje na področju upravljanja z vodami v čezmejnem povodju reke Soče, s poudarkom na celovitem upravljanju čezmejnih vodonosnikov, predvsem glede izboljšanja kakovostnega in količinskega stanja podzemnih vodnih virov, učinkovite zaščite in rabe čezmejnih vodonosnikov.

Featured event

Vabilo / Invito

na okroglo mizo "Voda - vir življenja?" / alla tavola rotonda "L'acqua - fonte di vita?"

Kdaj / Quando: 24.4.2014 10:00

Kje / Dove: v veliki dvorani Občine Šempeter-Vrtojba / presso la sala convegni del Municipio del Comune di Šempeter-Vrtojba

Projekt ASTIS/Podzemne vode čezmejnih vodonosnikov Isonzo/Soča sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto ASTIS/Acque Sotterranee e di Transizione Isonzo/Soca finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Partners


Univerza v Novi Gorici


Autorità  di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico


Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale


Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di  Matematica e Geoscienze


Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra


Geološki zavod Slovenije